‘Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam’ đem màn mưa tuyết phủ trắng sàn catwalk