Chính sách bảo mật

1. Pháp luật điều chỉnh

Chính sách bảo mật này được xây dựng trên cơ sở pháp luật Việt Nam, có áp dụng một cách hợp lý “Những nguyên tắc cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thương mại điện tử của APEC” (APEC Privacy Framework) mà Việt Nam đã ký kết tham gia.

2. Cam kết của người dùng Internet

Bằng việc truy cập và sử dụng website, người dùng Internet cam kết rằng:

2.1. Việc cung cấp thông tin là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối;

2.2. Đồng ý với tất cả những Điều, Khoản đã nêu trong Chính sách bảo mật cũng như chấp nhận mọi sự ràng buộc pháp lý và Nguyên tắc đã nêu tại Phần 1 trên đây;

2.3. Đồng ý để LoveKids được toàn quyền sử dụng những thông tin phù hợp với Chính sách bảo mật website này và pháp luật hiện hành;

2.4. Không khiếu nại, khiếu kiện và không yêu cầu LoveKids bồi thường bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc bảo mật và sử dụng thông tin, trừ trường hợp LoveKids đã vi phạm pháp luật hoặc vi phạm cam kết bảo mật và sử dụng thông tin quy định trong Chính sách bảo mật này.

3. Giới hạn, phạm vi thông tin thu thập

3.1. Thông tin do máy chủ website (web server) hoặc trình duyệt website (web browser) thu thập thông qua cơ chế tự động: Địa chỉ IP của người dùng Internet, URL người dùng truy nhập vào website, thời gian truy nhập, máy chủ tên miền (domain server), kiểu trình duyệt website của Người dùng Internet.v.v…

3.2. Thông tin thu thập thông qua cookies.

4. Quy định sử dụng thông tin

4.1. LoveKids cam kết chỉ sử dụng thông tin liệt kê tại Phần 3 vào các mục đích sau đây:

  • Để duy trì sự kết nối theo cơ chế tự động trên môi trường Internet;
  • Để đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động của website, góp phần đáp ứng yêu cầu thông tin ngày một tốt hơn cho người dùng Internet;
  • Để quản trị hoặc nâng cấp website.

4.2. LoveKids cam kết không sử dụng bất cứ công cụ, phương tiện kỹ thuật hoặc mã chương trình nào khác để can thiệp vào hệ điều hành và/hoặc trình duyệt Internet tại các máy tính của người dùng Internet, nhằm buộc người dùng Internet lưu lại website trái với ý muốn của người dùng.

5. Bảo đảm toàn vẹn dữ liệu thông tin

LoveKids cam kết đảm bảo các thông tin do người dùng website cung cấp được lưu trữ một cách chính xác, kể cả trong trường hợp người dùng cập nhật thông tin mới; LoveKids hoàn toàn không chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin do người dùng website cung cấp; Khi sử dụng thông tin này, Người dùng Internet phải tự chịu trách nhiệm kiểm tra về tính xác thực, LoveKids chỉ chịu trách nhiệm trong trường hợp đã lưu trữ, cập nhận thông tin không đúng với những thông tin do người website cung cấp.

6. Biện pháp an ninh, an toàn thông tin

LoveKids cam kết thi hành một chính sách đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mà LoveKids nhận được hoặc thu thập được từ/qua website:

6.1. Chỉ các bộ phận có liên quan mới được tiếp cận những thông tin mà LoveKids nhận được hoặc thu thập được từ/qua website và cũng chỉ được tiếp cận phần thông tin trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

6.2. Các biện pháp bảo đảm an ninh mạng, ngăn ngừa mọi hành vi tấn công, truy nhập trái phép trên/từ môi trường Internet vào cơ sở lưu trữ dữ liệu, được thực hiện đồng thời cả ở mức quản trị account (do LoveKids đảm nhận) và ở mức quản trị chung máy chủ hosting (do nhà cung cấp dịch vụ hosting đảm nhiệm).

7. Thay đổi chính sách bảo mật

7.1. LoveKids có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào được cho là cần thiết mà không có nghĩa vụ phải thông báo trên website, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng khác hoặc thông báo trực tiếp tới người dùng Internet về thời điểm sửa đổi, bổ sung; Thời điểm sửa đổi, bổ sung bản Chính sách bảo mật sẽ được ghi rõ trên phần đầu của Chính sách bảo mật để người dùng có thể xác định được;

7.2. Người dùng Internet sử dụng website tại thời điểm nào chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý với bản sửa đổi, bổ sung tại thời điểm đó; LoveKids sẽ luôn đăng tải bản Chính sách bảo mật mới nhất trên website; Bản Chính sách bảo mật ban đầu và tất cả các bản sửa đổi, bổ sung tiếp theo cũng được đăng tải trên website để Người dùng Internet tiện tra cứu, tìm hiểu;

7.3. Mỗi lần truy cập sử dụng website, Người dùng internet có trách nhiệm tự kiểm tra về sự sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật thông qua kiểm tra thời điểm sửa đổi, bổ sung được ghi trên phần đầu bản Chính sách bảo mật.

7.4. Bản Chính sách bảo mật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải trên website.

8. Phản hồi

Mọi thắc mắc liên quan đến Chính sách bảo mật, xin vui lòng gửi mail về địa chỉ: info@lovekids.vn

Giỏi hàng
Recently Viewed
Danh mục