“Thiên thần màn ảnh nhỏ” Chu Diệp Anh đốn tim các mẹ khi diện BST Pearl