Vietnam Kids Fashion Week mùa 3 năm 2018 – cùng tỏa sáng, cùng yêu thương