Gương mặt sáng giá nhất đêm Chung kết Tìm kiếm Thiên tài Nhí 2018 đã xuất hiện