Dàn mẫu nhí xinh yêu tự tin tỏa sáng trong Chương trình “Sao Tháng 7”