Tuần lễ Thời trang Trẻ em Việt Nam 2018 và câu chuyện về những con người thầm lặng phía sau hậu trường