Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam khép lại ấn tượng với BST của Võ Công Khanh