MC Phan Anh cười tít mắt khi dẫn vợ và 3 con đi làm người mẫu