Mẹ con Ốc Thanh Vân toả sáng trên sàn diễn Vietnam Junior Fashion Week