Thương hiệu Lovekids với bộ sưu tập “Đồng thoại” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc